raeve zegt:

wa denkt te gij der allemaal van annabel? wa heeft ze tegen u over ons gezegd ? ja sorry ze, ma kzen toch nog altijd ni goe van  ale 

annabel zegt:

pff ik moei mij daar liever ni mee, ale els is mijn vriendin, me mijn menig daarover te zegge tege u da helpt u ni vooruit ze

raeve zegt:

kweet het, nee das juist , 

raeve zegt:

dus ik mag ze ni weten?

annabel zegt:

nee

raeve zegt:

ma vind ge het zelf ni raar?

annabel zegt:

ma els heeft tege ons ni zoveel anders gezegd dan da in uwe mail sta ze

annabel zegt:

ale as ge dnekt da ze ons andere dinges zegt

annabel zegt:

das ni t geval

annabel zegt:

de liefde is gewoon over 

raeve zegt:

ja

raeve zegt:

ze zal het mss beseffen later als ze merkt dat het gras aan den andere kant ni groener is

annabel zegt:

ja wie weet

annabel zegt:

late we hope e

raeve zegt:

is ze daar nu mee , met diene verpleger?

raeve zegt:

kom het toch oot i wel te weten

annabel zegt:

ma nee totaal ni, en ik dnek ook ni da andere jonges de oorzaak zijn van het feit dat uit is, da was enkel de aanleiding

raeve zegt:

hoe kan ze dan twee dagen ervoor dan 10keer zeggen ik zie u graag schat ik ben gelukkig met u, gaat er bij mij ni in ze

annabel zegt:

ze zat in twijfel e die periode

annabel zegt:

da wil ni zegge da ze u ni meer graag zag

raeve zegt:

kwee ni, da van diene grond enzo, begrijp da ni goe, kwee ni bij mij is da toch anders ze, da heeft toch niks met u gevoelens te maken, a ge mekander graag ziet dan komt er toch niks in de weg , ale ja,  

raeve zegt:

weet te nog da ze die schup van aan de zee meebracht voor mijnen bouw

raeve zegt:

ze vond zij da zelf plezant

raeve zegt:

ale ja kzal er u n i meer lastig mee valle

annabel zegt:

ma dieje bouw ja

annabel zegt:

das uiteindelijk maar een bijkomstigheid e

raeve zegt:

da gaf ze als reden

annabel zegt:

1 van ...

raeve zegt:

wa waren de andere dan?

annabel zegt:

ja gewoon tfeit da ze haar verstikt voelde, en dieje bouw is daar e klein onderdeel van

raeve zegt:

had ze daar moeten over praten, en had ik haar ruimte gegeven , da mee dak het een pijnlijke situatie vind, het had anders kunnen aflopen, had ze er over gepraat, ipv daar mee ligge lope

annabel zegt:

ja daar gevek u gelijk in

raeve zegt:

heb de ze nog gehoord na da ze naar de polis gegaan is?

raeve zegt:

heeft die schrik vanmij?

annabel zegt:

soms

annabel zegt:

wa wilde as ge berichte stuur van 'ik maak u kapot' da was er toch wel wa over e tom

raeve zegt:

ma wa wil de, die zegt inmijn gezicht da als het tss ons niks wordt ze diene verpleger verder ging opzoeke

raeve zegt:

ja

raeve zegt:

kwas gewooon kwaad, da weekend speelt nog altijd af in mijn hoofd,   

annabel zegt:

ja ok ik versta da ge op zo ne moment kunt ontploffe

raeve zegt:

ze had voor mij gekozen op da moment, ze had naar hem een bericht gestuurd da ze aan haar relatie ging werken, een uur later we zitten beneden,  en zeg ik tegen haar, ik ga is kijken boven of hem al iets heeft terug gestuurd, en die wil mij zo voorbij steken om zelf te gaan zien, ik steek haar terug voor bij, en ik heb diene gsm in mijn handen, ze wou da bericht persee leze,, das toch mijne gsm ze

raeve zegt:

zegt ze,  ik zag zo da die verliefd was, en da voor mij ogen

raeve zegt:

en als niks wordt tss ons gaan ik naar hem

raeve zegt:

da zegt ge toch ni, waar zat die haar verstand, die heeft mijn reactie uitgelokt ze , onbewust mss, ma ze kan toch rekening hoouden met mijn gevoelens, 

raeve zegt:

en dan zen e kik de slechte

raeve zegt:

ik heb gewoon gezegd, ma els ge zijt in mij iet aant loskrijgen a ge zo doet

raeve zegt:

en dan ze had voor mij gekozen, en e paar dagen later zegt ze, nee ik wil ne maar, na da ge zo geregeerd hebt, komaan

raeve zegt:

khad toen gewoon de deur uit moeten stappen , want ik zei da toen ook , dak het ging aftrappe, en ze komt achter mij, tom tom, na waar gaat ge, ik had het beter gedaan

annabel zegt:

ma gans die week zat ze nog altij in twijfel dus das toch normaal da ze nog zo achter u liep

annabel zegt:

ja en uiteindelijk heeft ze dan haar beslissing genome

raeve zegt:

pffffff

annabel zegt:

en ge legt u daar dan mss beter bij neer (hoe zeer da da ook doet)

raeve zegt:

das voor onozel van te worden

raeve zegt:

had ik maar...

annabel zegt:

ja jong de liefde suckt e

annabel zegt:

 

raeve zegt:

ge moogt gerust zijn, wellen hadden zo een goei relatie, heeft ze daar tegen u iets over gezegd

raeve zegt:

hoe denkt ze nu over mij , op dit moment?

raeve zegt:

kem den indruk da die nen degout van mij heeft, vorige week zegt ze nog, ik sluit mijn hart nog ni volledig af voor mij, en als ik voor diene dag van de polis naar haar ging, dan had ze precies nen degout van mij, 

raeve zegt:

dag voor de polis wil ek zegge

annabel zegt:

een kleine nuanceringmss

annabel zegt:

zeeft wel geen klacht neergeled e

raeve zegt:

ze wou het wel

annabel zegt:

haar moeder had gewoon schrik as gij daar zo rond het huis ant toere waart en die heeft de plois gebeld ma els was daar ni eens toen

annabel zegt:

en van een klacht is nooit sprake geweest

raeve zegt:

ma den dag erna is els toch terug naar de polis geweest omdak diene dag nen brief wou afgeven

annabel zegt:

ja nee omda ge daar terug stond

raeve zegt:

ja kem het moeilijk  , kzie da maske gewooon graag, ondanks alles

raeve zegt:

kzal het moeten loslate e,  ze zit nu in kreta zeker?

annabel zegt:

maja ik begrijp da wel en ik snap maar al te goe da ge het heel moeilijk daarmee hebt, ma resprecteert nu gewoon haar beslissing, hoe zeer da ge daar nog zult van hebbe in de toekomst

annabel zegt:

ma me van die berichte te sture en haar te belle en daar te staan gade hara ni weer hebbe e

raeve zegt:

nee

raeve zegt:

e zit ze nu ik kreta?

annabel zegt:

nee

raeve zegt:

ga ze dan ni?

annabel zegt:

da wetek ni, allesinds nog niks geboekt

raeve zegt:

oe dacht da ze met silke al geboekt had

raeve zegt:

jawadde , kzen toch ne ezel geweest ze poike

raeve zegt:

en de carre zeker vanavond? gelle hebt daar een abonnement zeker

annabel zegt:

ma waarom, ge hebt toch ne goeie tijd gehad

annabel zegt:

ja wij hebbe daar een abonnment

raeve zegt:

kwou daar mee verder ,   ze droomde daar zefl overmee

raeve zegt:

had ze nu twee jaar ouder geweest, had ik maar , de natuur suckt

annabel zegt:

das ni gezegd da as ze 2j ouder was geweest hetgeen wa em nu voordoet toen ook ni zal voorgedaan hebbe e 

raeve zegt:

dan had ze ni den drang om zo uit te gaan en van haar jeugd te profiteren en had ze haar mss ni verstik gevoeld

raeve zegt:

en had ze daar beter mee kunnen omgaan, 

annabel zegt:

me te dfneke wa da ge ni hebt en wa da had kunne zijn daar kwelde alleen u eige mee

raeve zegt:

had ze da van diene verpleger ni gezegd, en dan gewoon over haar twijfels gepraat en het zo uitgemaakt wa ze wou doen, daar door da ik negatief gereageerd heb, ben er zeker van da als ik daar positief had op gereageerd dat het anders had uitgedraaid

annabel zegt:

dnekt liever wa da ge nu hebt en hoe da u leve nu verder ga

raeve zegt:

w a doen ek met den tijd dak normaal bij haar was, welle zagen mekaar twee jaar lang minsten vier uur

annabel zegt:

e nieuw lief zoeke e

raeve zegt:

 

annabel zegt:

 

annabel zegt:

of ook nog wa profitere van u leve

raeve zegt:

kem alles gezien

raeve zegt:

ale merci voor is te klappe

annabel zegt:

ma ik begrijp wel da gij nu door een hel gaat, ma dnekt er gewoon ni meer aan en probeert gewoon door te gaan

annabel zegt:

uiteindelijk komde daar ook wel over

raeve zegt:

ja da wel , maar mss de liefde van mijn leven gemist

raeve zegt:

kem veel en lange relatie s gehad, heb nog nooit ze op dezelfde golflengt gezeten als met haar

raeve zegt:

ze zal het wel merken als is iet begint met nen andere

annabel zegt:

ja mss

annabel zegt:

da moet zij dan maar zien e

raeve zegt:

 

raeve zegt:

idd

annabel zegt:

wa gade gij vant weekend doen?

raeve zegt:

ja da heb ik willlen merken dat haar da afstoot, dak haar da aan haar hoofd wou brengen, ze denkt daar door da ik haar probeer te manipuleren, maar ik vertel echt de waarheid

raeve zegt:

kwee ni, carre mss kwee nog ni

raeve zegt:

gij?

annabel zegt:

gij begint daar precies ook een abonnement op te krijge

annabel zegt:

 

raeve zegt:

ja die drug koten zegge mij ni veel , dus blijft er maar een dicotheek over 

raeve zegt:

of dibango, maja das ook ni alles 

annabel zegt:

ma carre gij wou daar toch nooit ene as ge nog me els waart

raeve zegt:

als ik uit ging, dee ik da voor de muziek, en die drugskoten hebben betere muziek, nu dak terug vrijgezel ben, moet ik meer dan alleen muziek zoeken e, heb els daar trouwens leren kenne

raeve zegt:

zij altijd vies als ik naar larocca ging, wa voor een marginaal drugs kot is da , en wou ze naar daar ni, en alst gedaan weas ging ze der zelf naa toe, 

raeve zegt:

heeft ze haar daar geamuseerd toen ?

annabel zegt:

we zijn ni geweest uiteindelijk

raeve zegt:

haha a ok

raeve zegt:

kem tevoel dak met els aan t praten ben

raeve zegt:

die vroeg da ook

raeve zegt:

kwil die nog zo veel vertellen,, ma kmag ni e

annabel zegt:

wa vroeg dieook?

raeve zegt:

dak vroeger nooit naar de carre wou, en nu wel

annabel zegt:

ah

raeve zegt:

gij hebt soms zo geen klok dak kan terug draaien?

annabel zegt:

 

annabel zegt:

ge zou anders beter een klok da vooruitdraait kunne gebruike

raeve zegt:

ja mss wel

annabel zegt:

tis iets

raeve zegt:

ja tes iets,  waarum toch    kgaan is lope peis ek,dak mijn zinne verzet  , tot de volgende e xx

annabel zegt:

doei x